Don´t feel low. PRINT & GO!

...................................................................

"Mou vášní je výuka ANGLICKÉHO JAZYKA a s tím jde ruku v ruce samozřejmě i tvorba kreativních, pestrých, poutavých, hravých, systematicky uspořádaných a hlavně ČAS ŠETŘÍCÍCH pracovních listů, o které se ráda podělím s ostatními kolegy, učiteli, lektory, rodiči i studenty."

Lenka ♡

DON´T FEEL LOW. PRINT & GO!

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

 

Dnes, po více jak třináctileté zkušenosti s výukou anglického jazyka a devítileté praxi s americkou klientelou, většinou již opravdu pracuji stylem tohoto svého sloganu.

Je skvělé, že teď vím, kam JEDNODUŠE, ale hlavně RYCHLE sáhnout po jakémkoliv tematickém okruhu, gramatickém jevu, slovní zásobě, konverzační hře a dalších pracovních listech, bez kterých si svou soukromou face-to-face výuku již nedovedu vůbec představit.

Zároveň ale nejde jen o pár cvičeníček na dané téma, ale protože jak klasické latinské úsloví praví: Opakování matka moudrosti!, tak na každé dané téma a jev vytvářím minimálně 20 pracovních listů, které jsou založeny na všech jazykových dovednostech - mluvení, poslechu, psaní, gramatice, porozumění textu atd. Právě proto, aby došlo k propojení všech složek a protože každý žák se učí a pamatuje jinak a každému také vyhovuje něco jiného.

Odpadly mi také hodiny a hodiny rešerší a vyhledávání inspirace na internetu. Pasování na tu kterou jazykovou úroveň a konkrétního žáka. A co si budeme povídat, některé, třeba již i zajímavě zpracované pracovní listy na cizojazyčných webech, bývají plné jazykových chyb anebo se tematicky nehodí do našeho regionu.

ZE ZOUFALSTVÍ Z NEDOSTATKU ČASU ZNOVU K RADOSTI A VÁŠNI
ANEB KDE JSOU MOJE NŮŽKY!!!

Takovouto ucelenou zásobárnu pracovních listů jsem si vyhledávala a tvořila od prvopočátku své pedagogické kariéry, protože jsem byla zoufalá z kvality, úrovně, neucelenosti a nepřehlednosti jazykových učebnic a držela jsem se jich spíše jen okrajově.

Vnímala jsem i nechuť žáků a studentů učebnici vůbec otevřít. Takové trochu nucené zlo. A dodnes narážím i na zoufalství rodičů, že svým dětem nemohou s angličtinou pomoci, protože i když je to v učebnici popsané třeba česky, tak tomu stejně nerozumějí.

Tehdy se ale zároveň má prýštící kreativita odrážela v mém soukromém životě. Ve škole jsem byla od rána do večera. Příprava zajímavých učebních pomůcek a pracovních listů a surfování po internetu zabíralo více než dost času. Neustále jsem byla viděna v poklusu obklopena nůžkami, lepidly, pastelkami. Pořád jsem něco vystřihovala a laminovala. Seznamovala se s grafickými programy, učila se do hloubky pracovat s MS Office.

Opravdu SPOUSTU ČASU mi toto vše zabralo. A pro pobavení a odlehčení, neustále se mi ve škole přemisťovaly a ztrácely nůžky, tak jsem nakonec přistoupila k řešení konečnému a to, že jsem si je musela podepsat. Viz foto vpravo. Tyto oranžové krásky se mnou kráčejí již více než 20 let a nálepka s mým rodným jménem stále drží jak přikovaná. ☺

Na trhu sice bylo a je velmi mnoho pěkně zpracovaných, inspirativních, kopírovatelných, ale i drahých publikací, ale ne vždy na ně má škola peníze a neustále je kupovat z vlastního učitelského platu?!? Nehledě na to, že i nápady z těchto knih se jednou vyčerpaly a procházení jimi a vyhledávání toho správného tématu a jevu také zabíralo hodně času.

Mně ale prostě chybělo, aby jedno téma bylo zpracováno mnoha zajímavými způsoby, na které mohu nabalovat a stavět a přidávat další úrovně, ale zároveň se stále vracet k základní látce a tu ukotvovat. Protože, a to je stálým nešvarem našeho školství, sloveso být? Přítomný čas prostý? Přítomný čas průběhový? Šup, šup. Tři čtyři hodiny na dané téma a jede se dál, hlavně ať dodržujeme curriculum. Ale kde je potřeba žáka? Čas na zapamatování si, procvičování, ukotvení látky? Sami si odpovězte. Nehledě na to, že takhle v žáčkovi asi vášeň a lásku ke studiu jazyka také zrovna neprobudíme.

Takže se ze mne tehdy stala workoholička, bez osobního volna, bez času na rodinu, až logicky došlo k vyhoření, kolapsu a opuštění školství.

ZE DNA ZE DNE NA DEN

Na počátku mého nového příběhu tedy byla... nutnost, zoufalství, nedostatek času. Ale pořád ještě i vášeň a radost a srdce systematického člověka.

Nutnost, po poměrně mnoha životních Jobových ranách, probrat se z letargie, vstát z popela a prostě se uživit. Zoufalství z úrovně a nepřehlednosti jazykových učebnic. Nedostatek času z hodin strávených rešeršemi a nad přípravou metodických pomůcek.

Ale pořád tu zůstala a má převahu ta vášeň pro anglický jazyk. A hlavně radost z vlastní kreativity, předávání mých zkušeností a obrovská radost z pokroku mých žáčků. A protože jsem srdcem systematik, co musí mít vše rozškatulkované a systematicky roztříděné, tak světlo světa

spatřují moje soubory anglických pracovních listů ve formě...

PRINT & GO eBooků,

... ve kterých se zúročuje má radost a vášeň z anglického jazyka.
... které jsou vynikajícími "timesavery" (spořiči času).
... ve kterých předávám své mnoholeté pedagogické zkušenosti.
... ve kterých se projevuje má vlastní kreativita.
... které jsou zdrojem inspirace a určitě povedou k Vaší vlastní kreativitě.
... které jsou systematicky členěné podle tematických okruhů či gramatických jevů.
... ve kterých najdete minimálně 20 pracovních listů na jedno dané téma.
... na kterých spolupracuji se skvělým kolegou-učitelem Philipem Roelandem z Thajska.
... které jsou kopírovatelné.

♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡